Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

 Plan posiedzenia:

  1. Projekt uchwały ws. definicji renaturyzacji siedlisk przyrodniczych w Krakowie;
  2. Stanowisko Komisji w konsultacjach projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (termin składania uwag 31.12.2018 r.);
  3. Kontynuacja tematu wykonania szczegółowej inwentaryzacji terenów zanieczyszczonych w granicach Miasta Krakowa wraz ze strategią ich zagospodarowania i ewentualnej remediacji;
  4. Projekt uchwały ws. mpzp Osiedle Podwawelskie (termin składania uwag 4.01.2019 r.);
  5. Projekt uchwały ws. mpzp Armii Krajowej - Piastowska (termin składania uwag 4.01.2019 r.);
  6. Droga przejazdowa przez Zakrzówek ulicą Św. Jacka;
  7. Oklejanie ekranów akustycznych wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
  8. Relacja ze spotkania ws. terminów koszenia łąk;
  9. Sprawy bieżące.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-06
Data aktualizacji:
2018-12-06