Dokument archiwalny
Utrata ważności zezwoleń na transport odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

 

Informacja ważna dla przedsiębiorców prowadzących transport odpadów – nastąpiła utrata ważności zezwoleń na transport odpadów wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina wszystkim podmiotom prowadzącym transport odpadów, że zezwolenia na transport odpadów - udzielone decyzjami administracyjnymi wydanymi na podstawie przepisów ustawy o odpadach - utraciły ważność w dniu 24 lipca 2018r. Z tym dniem zezwolenia na transport odpadów przestały być wymagane; zostały zastąpione obowiązkiem dokonania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – zgodnie z art. 50 ust. 1. pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992) – prowadzonego przez marszałków województw właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

 

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących prowadzony jest zatem także przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który dokonuje wpisu do tego Rejestru na wniosek transportujących odpady; wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem:

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-03
Data aktualizacji:
2018-12-03