Dokument archiwalny
Informacja dotycząca jesiennej akcji deratyzacji

Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

INFORMACJA

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku, przypomina - właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków – o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 roku.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

 

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

 

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-10-18
Data publikacji:
2018-10-18
Data aktualizacji:
2018-10-18