Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 17 października 2018 r. o godz.9.00 w Miejskiem Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbedzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

Plan posiedzenia:

1. Waloryzacja przyrodnicza, usługi ekosystemów i wycena terenów zieleni, prezentacja prof. Romana Żurka

2. Remediacja terenów zdegradowanych w Krakowie, prezentacja dr hab. inż. Mariusza Czopa

3. Zasady koszenia łąk w Krakowie w perspektywie 2019 roku

4. Realizacja programu zalesiania Krakowa a opracowanie oceny aktualnej i potencjalnej wartości siedliska przyrodniczego miejsc planowanych nasadzeń

5. Zasady korzystania celem ochrony zasobów przyrodniczych zbiorników Stawu Płaszowskiego i Zalewu Bagry

6. Oklejanie ekranów akustycznych w pasach drogowych

7. Sprawy bieżące

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-10-12
Data publikacji:
2018-10-12
Data aktualizacji:
2018-10-12