Dokument archiwalny
Projekt uchwały w sprawie dotacji dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w roku 2019.

„Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Opieka nad dzieckiem do lat 3” pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98868zamieszczony został roboczy projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019. Ewentualne uwagi do zamieszczonego projektu prosimy przesyłać na adres bz.umk@um.krakow.pl w terminie dnia 14 września 2018 roku.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Data aktualizacji:
2018-08-27