Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.138.2018.ALA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 58/14, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze

AU-01-2.6743.6.138.2018.ALA

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: „Budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i ciśnieniowym w drodze bocznej od ulicy Osikowej w Krakowie dz. nr 163, 58/4, 22/1, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STER
Data wytworzenia:
2018-08-03
Data publikacji:
2018-08-03
Data aktualizacji:
2018-08-03