OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT PODJĘCIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU NIEDOPUSZCZENIE DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

Od dnia 6 lipca 2018 r. wpływają do Prezydenta Miasta Krakowa od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U.2018.870) zawierające postulat dotyczący podjęcia działań, mających na celu niedopuszczenie do zabudowy korytarza przewietrzania miasta, przebiegającego na obszarze Chełmu.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu,

o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

[Petycja]

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2018-07-30
Data publikacji:
2018-07-30
Data aktualizacji:
2018-08-08