Podatki i opłaty

Uwaga: od 1 stycznia 2016 r. nowe numery rachunków bankowych

 

 

Wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności można dokonywać:


Informacja telefoniczna 12 616 9295