Kraków w liczbach

 

Publikacja "Kraków w liczbach" stanowi zbiór danych liczbowych dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania Krakowa. Wybrano informacje najistotniejsze w każdej z dziedzin - ich rozwinięcie stanowi wydawany corocznie Raport o Stanie Miasta, dostępny w formie książkowej (w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

      

Krakow w liczbach 2014

pdf 1,6 MB

Krakow in numbers 2014

pdf 1.6 MB

Kraków w liczbach 2013

pdf 1,45 MB

Krakow in numbers 2013

pdf 1.45 MB


 

Krakow w liczbach 2012

pdf 1 MB

Krakow in numbers 2012

pdf 1 MB

Kraków w liczbach 2011

pdf 0,75 MB

Krakow in numbers 2011

pdf 0.7 MB

Kraków w liczbach 2010

pdf 1,04 MB

Krakow in numbers 2010

pdf 1.04 MB

Krakow w liczbach 2009 Krakow in numbers 2009

Kraków w liczbach 2009

pdf 0,5 MB

Krakow in numbers 2009

pdf 0.5 MB

Krakow w Liczbach 2008 Krakow in Numbers 2008

Kraków w liczbach 2008

pdf 0,7 MB

Krakow in numbers 2008

pdf 1.5 MB

Krakow w Liczbach 2007

Krakow in Numbers 2007

Kraków w liczbach 2007

pdf 1 MB

Krakow in numbers 2007

pdf 1 MB

Krakow w Liczbach 2006 Krakow in Numbers 2006

Kraków w liczbach 2006

pdf 500 KB

Krakow in numbers 2006

pdf 500 KB

Krakow w liczbach 2005 Krakow in Numbers 2005

Kraków w liczbach 2005

pdf 800 KB

Krakow in numbers 2005

pdf 730 KB