Turystyka

 

 1. Strategia Rozwoju Turystyki
 2. Akcje patronackie Wydziału ds. Turystyki: 
  1. Okręt transportowo-minowy O.R.P. "Kraków"
 3. Turystyka Biznesowa (Krakow Convention Bureau)
 4. Obiekty świadczące usługi hotelarskie niebędące obiektami hotelarskimi w Krakowie
  1. Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa
  2. Wykaz Krakowskich Obiektów Noclegowych [Excel]
  3. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
 5. Przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez Wydział ds. Turystyki
  1. Akcja Rekomendacji Krakowskich Restauracji
  2. Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty
  3. Targi i prezentacje turystyczne
  4. Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
  5. Szkolenia dla branży turystycznej
  6. Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego
  7. Pasieka Kraków
  8. Krakowskie Forum Turystyczne
 6. Badania ruchu turystycznego i inne opracowania z zakresu turystyki wykonane na zlecenie Wydziału Promocji i Turystyki
 7. Portal turystyczny Gminy Miejskiej Kraków - Kraków Travel
 8. Rozwój turystyki religijnej w Krakowie
 9. Polityka rowerowa Miasta Krakowa
 10. Komisja Dialogu Obywatelskiego d/s poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej przy Urzędzie Miasta Krakowa
 11. Akcja "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa"
 12. Badania wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa 2016
 13. Projekt Slow Food - CE