Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU KASA PRZY PL.WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

Metka i dziennik zmian
2019-06-24 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na udostępnienie 32 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 16 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na udostępnienie 26 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 13 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

Metka i dziennik zmian
2019-06-18 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 18 czerwca 2019 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" i "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA".

Metka i dziennik zmian
2019-06-18 XX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 czerwca 2019 roku o godzinie 15:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2019-06-18 XIX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2019-06-17 XVIII edycja PPL

Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a i przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dotyczący umów użyczeń lokali.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Głosowanie trwa do 1 lipca  2019 r.

Metka i dziennik zmian

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej będą trzyetapowe i potrwają do połowy września 2019 roku.

Etap I –od 1 do 30 czerwca 2019 roku : dyżury ekspertów; możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.

Etap II – od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia: analiza zebranych opinii

Etap III – otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w Muzeum AK (ok. połowy września)

Metka i dziennik zmian

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Hutaparametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

Metka i dziennik zmian
2019-06-12 Lustro czynszowe

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Metka i dziennik zmian

W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy 2018.

Metka i dziennik zmian

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2018-10-19