Budżet Miasta i Sprawozdania

Budżet Miasta Krakowa na rok 2019

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2019 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2019

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019

 

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2018 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2018

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

 

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2017 rok

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2017 roku 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2017 roku 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2017 rok

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ARCHIWUM (dokumenty w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetowej od roku 2000 dostępne są w Archiwum BIP MK)

 

Budżet obywatelski Krakowa

Infomacje na temat realizacji inwestycji