Miejski Rzecznik Konsumentów

 kontakt:  Jerzy Gramatyka  http://www.bip.krakow.pl/?dok id=44927

 sekretariat: 12 616 93 48

 

Porady przez internet i telefoniczne udzielane są wyłącznie konsumentom (z terenu powiatu krakowskiego), w sporze z przedsiębiorcą.

Konsumentów przyjmują pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, parter, box 49,  Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika Konsumentów, bez konieczności wcześniejszego umawiania się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.40  do  15.30

Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje ponadto:

 

Informacje:

1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie udziela pomocy wyłącznie konsumentom, mieszkańcom powiatu krakowskiego. Konsumenci spoza terenu powiatu krakowskiego powinni skontaktować się z właściwym dla ich miejsca zamieszkania rzecznikiem konsumentów, szczegółowe dane dostępne na stronie  www.uokik.gov.pl lub skorzystać z poniższego numeru infolinii konsumenckiej oraz adresu na który można wysyłać zapytania drogą elektroniczną.

 

2. Rzecznik występuje do przedsiębiorcy po uprzednim wyczerpaniu przez konsumenta postępowania reklamacyjnego.

 

3. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez Rzecznika, dla dalszego dochodzenia roszczeń pozostaje konsumentowi droga sądowa.

 

4. Prowadzona przez Rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego konsument musi pamiętać, że roszczenia:

    - z tytułu rękojmi za wady rzeczy ruchomych (w tym za wady dzieła) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po dwóch latach od wydania zakupionego towaru

    - z tytułu rękojmi za wady nieruchomości przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po pięciu latach od wydania nieruchomości.

 

5. Miejski Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.

 

6. Rzecznik nie ma możliwości prowadzenia postępowania dowodowego (nie ma uprawnień kontrolnych, możliwości powołania rzeczoznawcy itp.)

 

7. Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny; podjęcie interwencji nie jest jednak równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

 

 

Zasady funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie

 

Miejski Rzecznik Konsumentów zachęca do korzystania z porad prawnych udzielanych przez studentów ze Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, szczególnie z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz prawa pracy. Poradnia mieści się przy al. Krasińskiego 18/3 w Krakowie, tel. 12 430 19 97, 506 006 672. Porady prawne udzielane są wyłącznie osobiście, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Szczegóły dotyczące pracy Poradni i zasad udzielania porad prawnych można znaleźć na stronie internetowej www.law.uj.edu.pl/poradnia.

 

NOWY NUMER INFOLINII DLA KONSUMENTÓW

 

801 440 220 - Konsumenci mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w dni powszednie w godz. 8.00- 18.00. Dzwoniący ponoszą koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora. Prawnicy udzielają pomocy w prostych sprawach konsumenckich, gdy nie jest wymagana analiza dokumentów. Ponadto, informują o przepisach konsumenckich oraz o instytucjach świadczących specjalistyczne porady, np. w zakresie usług telekomunikacyjnych, energetycznych czy finansowych.

Za obsługę infolinii odpowiadają Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów. Projekt realizowany jest ze środków UOKIK.

 


 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-23 11:35:25
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2018-03-23 11:33:43
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2017-03-07 10:10:47
KATARZYNA KLUSKA
 Edycja
2016-11-21 15:05:17
KATARZYNA KLUSKA
 Edycja
2016-11-21 15:03:47
KATARZYNA KLUSKA
 Edycja
2016-11-21 14:59:43
KATARZYNA KLUSKA
 Edycja
2016-11-21 14:57:48
KATARZYNA KLUSKA
 Edycja
2016-08-23 10:33:04
MAGDALENA PAŁKOWSKA
 Edycja
2016-07-15 13:12:03
MAGDALENA PAŁKOWSKA
 Edycja
2016-07-04 13:11:50
MAGDALENA PAŁKOWSKA
 Edycja