Wydział Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu
Symbol: BP-09
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Inspektor: Renata Jakubowska
Telefon:12-616-8500
Podinspektor: Anna Woźnica
Telefon:12-616-8542
Podinspektor: Magdalena Gąsior
Telefon:12-616-8526
Kancelista: Anna Adamik-Śliwa
Telefon:12-616-8592

Zakres działania:1) Obsługa sekretarska Wydziału.
2) Obsługa dziennika podawczego.
3) Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.
4) Obsługa elektronicznej skrzynki wydziałowej Wydziału.
5) Użytkowanie podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu".
6) Sporządzanie zamówień na bilety komunikacji miejskiej.
7) Prowadzenie ewidencji i rozliczania wykorzystania kart taxi.
8) Sporządzanie zamówień na pieczątki i identyfikatory.
9) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem pracowników Wydziału w szkoleniach, konferencjach i delegacjach.
10) Odbiór, rejestracja oraz przekazywanie do realizacji w formie elektronicznej uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu.
11) Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych ? przestrzeganie i nadzór nad terminowością ich wykonywania.
12) Prowadzenie księgi inwentarzowej i ewidencji gospodarowania składnikami majątkowymi Wydziału.
13) Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki i sprzęt.
14) Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością.
15) Koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie zarządzania kosztami zadań, budżetu zadaniowego Wydziału.
16) Monitorowanie prac Wydziału w zakresie terminowego wykonywania zadań.
17) Koordynowanie spraw w zakresie realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa.Wstecz