Wydział Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Interpelacji i Obsługi Prawnej
Symbol: BP-07
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Starszy Inspektor: Joanna Pawłowska
Telefon:12-616-8528
Inspektor: Robert Urbanik
Telefon:12-616-8538
Podinspektor: Piotr Gaweł
Telefon:12-616-8566

Zakres działania:1) Bieżąca obsługa prawna Wydziału, obsługa prawna procedur planistycznych oraz konsultowanie spraw szczególnie skomplikowanych.
2) Bieżąca analiza przepisów prawnych oraz orzecznictwa odnoszących się do zadań realizowanych przez Wydział, prowadzenie zbioru aktów normatywnych i przekazywanie pracownikom informacji na temat obowiązujących przepisów.
3) Konsultowanie i opracowywanie opinii w sprawach z zakresu działania Wydziału.
4) Przygotowywanie lub weryfikacja pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz innych aktów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
5) Opracowywanie projektów zarządzeń i pism ogólnych Prezydenta Miasta Krakowa.
6) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału oraz kontrola ich wykonania.
7) Opracowywanie procedur zewnętrznych i wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do zakresu działania Wydziału.
8) Nadzór nad terminowością realizacji uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i poleceń służbowych Dyrektora Magistratu.
9) przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wystąpienia poselskie i senatorskie dotyczące zakresu działania Wydziału, prowadzenie ich rejestru.
10) Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru stanowisk odnośnie możliwości udostępniania informacji publicznych oraz przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie ich rejestru.
11) Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa, prowadzenie ich rejestru.
12) Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, prowadzenie ich rejestru.
13) Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Kancelarii Prezydenta w związku ze spotkaniami Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami.
14) Bieżące informowanie Kancelarii Prezydenta o realizacji postanowień "Podsumowań spotkań Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami".
15) Udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące działania Wydziału, ich ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru.
16) Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w zespole celem dokonania odbiór dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.
17) Przygotowywanie projektów stanowisk w związku z prowadzonymi w Wydziale kontrolami, prowadzenie rejestru protokołów z przeprowadzonych kontroli.Wstecz