Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej
Symbol: BP-06
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8570
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Ireneusz Jędrychowski

Zakres działania:


1) Obsługa systemu informacji przestrzennej - przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego.
2) Projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań.
3) Prowadzenie rejestru cyfrowego materiałów planistycznych.
4) Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, Studium oraz innych opracowań Wydziału.
5) Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.
6) Opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji z zakresu właściwości Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
7) Przeprowadzanie stałej i systematycznej kontroli aktualizacji danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
8) Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań.
9) Współpraca w zakresie realizacji serwisu Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".
10) Prowadzenie monitoringu prac planistycznych.Wstecz