Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Wymiaru Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Symbol: PD-01-7
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-616-9743
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Przemysław Michniak-Woyda

Zakres działania:
1) prowadzenie ewidencji opłat;
2) prowadzenie czynności sprawdzających;
3) prowadzenie postępowań związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) prowadzenie kontroli podatkowej;
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji;
6) zawiadamianie o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe;
7) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów oraz ich uzgadnianie referatem księgowości;
8) prowadzenie rejestru ulg ustawowych i uchwałowych.


Wstecz