Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Referat Ds. Żłobków
Symbol: BZ-03
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9284
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ryszard Osiński

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. żłobków (BZ-03) należą:
1) sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) prowadzenie czynności związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3) nadzór nad infrastrukturą żłobków samorządowych;
4) nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) nadzór i koordynacja zadań związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów;
6) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wykonywanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 (m.in. ?Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch?, programy współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego);
7) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Prezydenta Miasta Krakowa, opinii, stanowisk oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
8) przygotowywanie analiz i opinii dotyczących organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
9) współpraca z różnymi instytucjami w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad samorządowymi żłobkami oraz organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do
lat 3.Wstecz