Wydział Promocji i Turystyki

Referat Rozwoju Turystyki
Symbol: PT-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6062, 50-800-1277
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Kapusta-Wesołowska

Zakres działania:
1. Koordynacja projektów oraz realizacja działań na rzecz rozwoju produktów turystycznych, zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki Miasta Krakowa.
2. Przygotowanie dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym z zakresu turystyki oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
3. Działania w zakresie podnoszenia jakości oferty turystycznej Krakowa m. in. poprzez organizację spotkań branżowych, konferencji, szkoleń, konkursów.
4. Realizacja badań ruchu turystycznego w Krakowie.
5. Utrzymanie i rozwój oznakowania turystycznego, w ramach systemu identyfikacji miasta.
6. Promocja oferty turystycznej Krakowa, w tym udział w targach i prezentacjach turystycznych oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych związanych z turystyką.
7. Organizacja i realizacja wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy, touroperatorów oraz gości w zakresie promocji turystycznej.
8. Współpraca przy realizacji kampanii reklamowych w zakresie promocji produktów turystycznych Krakowa.
9. Współpraca z zagraniczną i polską branżą turystyczną, w tym mediami branżowymi, w zakresie udostępniania i zamieszczania w mediach materiałów promocyjnych, informacji i zdjęć promujących Kraków jako destynację turystyczną.
10. Koordynowanie planów wydawniczych Wydziału w zakresie zamówień publicznych.
11. Merytoryczne przygotowanie wydawnictw promocyjnych dotyczących turystycznych zasobów Miasta.
12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, MJO, Ministerstwem Sportu Turystyki, samorządami, Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, stowarzyszeniami, organizacjami branżowymi, przedstawicielami branży turystycznej oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań.
13. Realizacja zadań związanych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków w organizacjach krajowych i zagranicznych oraz działania związane z patronatem nad ORP Kraków.


Wstecz