Wydział Promocji i Turystyki

Samodzielne Stanowisko Ds. Usług Turystycznych
Symbol: PT-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Bożena Zaremba-Marcych
Adres:Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
Telefon:12-616-6063
Faks: 12-616-6056
Inspektor: Magdalena Brzostowska
Adres:Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
Telefon:12-616-1276
Faks: 12-616-6056
Referent: Iga Pogoda
Telefon:12-616-6070

Zakres działania:
1. Organizacja i planowanie zadań związanych z realizacją ustawy o usługach turystycznych (usług hotelarskich i przewodnickich).
2. Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych ? innych niż obiekty hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych).
3. Kontrola obiektów noclegowych oraz prowadzenie czynności w zakresie postępowania pokontrolnego.
4. Monitoring zmian prawnych związanych z usługami turystycznymi (hotelarskimi
i przewodnickimi).
5. Współpraca z organami i innymi służbami regulującymi obszar zakwaterowania turystycznego (Państwowym Nadzorem Budowlanym, Państwową Inspekcją Handlową, Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz właściwym miejscowo państwowym inspektorem sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policją i SM).
6. Współpraca/współorganizacja - wraz z branżą turystyczną, przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości usług hotelarskich i przewodnickich (np. konkursów Odys, Penelopa).
7. Współorganizacja/organizacja spotkań branżowych w zakresie usług turystycznych.
8. Współpraca z przedstawicielami administracji publicznej i innymi organizacjami mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie usług turystycznych - Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną, Krakowską Izbą Turystyki, Małopolską Izbą Hotelarską Gremium.
9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie turystyki, w tym udział w pracach zespołów doradczych oraz branżowych powoływanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa.
10. Współpraca, w zakresie działań stanowiska, ze Związkiem Gmin Jurajskich, Małopolską Organizacją Turystyczną, Związkiem Miast Polskich.
11. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie inicjatyw branżowych, zmierzających do wsparcia rozwoju turystyki m.in. poprzez uczestnictwo
w tworzeniu narzędzi finansowych.
12. Przekazywanie informacji przedsiębiorcom branży turystycznej, dotyczących zmian prawnych w zakresie ustawy o usługach turystycznych, a obejmujących zakres ich działalności.
13. Obsługa systemu KON, SEUP.


Wstecz