Wydział Promocji i Turystyki

Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych
Symbol: PT-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6064
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Przybyła-Mozgawa

Zakres działania:

1. Kreowanie marki Miasta w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa i programy strategiczne.
2. Promocja marki Miasta przy pomocy odpowiednio dobranych narzędzi.
3. Zarządzanie marką Miasta poprzez realizowanie innowacyjnych projektów w dziedzinie promocji.
4. Koordynowanie przedsięwzięć promocyjnych Miasta, w tym:
1) obsługa bieżąca spotkań zespołów uczestniczących w procesie koordynacji
tj. Komitetu Sterującego Promocją Miasta oraz Rady Promocji Miasta Krakowa,
2) obsługa programu (Platformy Systemu Koordynacji Promocji) do koordynacji działań promocyjnych, w tym:
a) koordynacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych wydziałów UMK i miejskich jednostek organizacyjnych,
b) akceptacja projektów graficznych pod kątem ich zgodności z systemem identyfikacji wizualnej Miasta,
c) rezerwacja miejskich nośników reklamowych typu citylight oraz Bus TV i KKM.
5. Opracowanie i wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Miasta Krakowa, w tym nadzór nad jego stosowaniem (Strażnik Marki) przez wydziały UMK i miejskie jednostki organizacyjne, a także przez beneficjentów środków miejskich.
6. Inicjowanie oraz realizacja własnych przedsięwzięć promocyjnych, a także wsparcie markotwórczych działań promocyjnych partnerów zewnętrznych współpracujących z Miastem.
7. Prowadzenie i aktualizacja bazy materiałów promocyjnych Miasta (Baza Wizerunku) udostępnianych bezpłatnie podmiotom zewnętrznym.
8. Realizacja programu podnoszenia kompetencji marketingowych pracowników UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania promocyjne na rzecz Miasta.
9. Koordynacja, aktualizacja i monitoring działań oraz sprawozdań w zakresie Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022.
10. Realizacja i monitoring badań marketingowych w zakresie promocji Miasta.
11. Opracowanie koncepcji i nadzór nad produkcją gadżetów promocyjnych Miasta.
12. Organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych mających wpływ na wizerunek Miasta.


 W ramach komórki funkcjonuje Strażnik Marki, z kompetencjami uregulowanymi odrębnym zarządzeniem (2321/2017).Wstecz