Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samodzielne Stanowisko Ds. Organizacyjnych
Symbol: KD-07
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Faks: 12-616-1923
Sekretarka: Magdalena Grzyb
Telefon:12-616-1922

Zakres działania:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjno ? biurowej Wydziału,
2) prowadzenie ewidencji i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale,
3) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału,
4) prowadzenie i obsługa rejestru skarg kierowanych do Wydziału,
5) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych,
6) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału lub Zastępcę,
7) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
8) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału, obsługa aplikacji Internetowy System Zaopatrzenia (ISZ) w zakresie zamawiania wszelkiego asortymentu na potrzeby Wydziału,
9) zgłaszanie napraw i awarii poprzez aplikację informatyczną Obsługa Budynków Urzędu Miasta Krakowa (OBUD),
10) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych oraz terminowości ich wykonania dla pracowników Wydziału,
11) realizacja spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału,
12) koordynacja działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań.Wstecz