Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samodzielne Stanowiska Ds. Organizacyjnych
Symbol: KD-07
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Faks: 12-616-1923
Sekretarka: Magdalena Grzyb
Telefon:12-616-1922

Zakres działania:

1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno ? biurowej Wydziału,
2. Prowadzenie ewidencji i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale,
3. Prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału,
4. Prowadzenie i obsługa rejestru skarg kierowanych do Wydziału,
5. Przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych,
6. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru,
7. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa,
8. Obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału lub Zastępcę Dyrektora Wydziału,
9. Występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
10. Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału, obsługa aplikacji Internetowy System Zaopatrzenia (ISZ) w zakresie zamawiania wszelkiego asortymentu na potrzeby Wydziału,
11. Zgłaszanie napraw i awarii poprzez aplikację informatyczną Obsługa Budynków Urzędu Miasta Krakowa (OBUD),
12. Prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych oraz terminowości ich wykonania dla pracowników Wydziału,
13. Realizacja spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału,
14. Prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w szkoleniach,
15. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMK, obsługa aplikacji SEZAM w tym: opracowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
16. Aktualizacja danych dot. Wydziału poprzez system INTEGRATOR,
17. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem Systemu Zarządzania Jakością, współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa właściwym ds. Systemu Zarządzania Jakością,
18. Koordynacja pracy osób odbywających staż bądź praktykę w Wydziale,
19. Koordynacja działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań.Wstecz