Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Symbol: PD-02-7
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-616-9685
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Kowal

Zakres działania:
1) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych na poziomie syntetycznym i analitycznym na podstawie dowodów księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu,
3) zwrot nadpłat,
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
7) przekazywanie dochodów,
8) weryfikacja prawidłowości działania oraz wdrażanie nowych funkcjonalności w aplikacji Ecosanit.


Wstecz