Biuro Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Systemów Informacji Przestrzennej
Symbol: BP-09
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Inspektor: Tomasz Gdula
Telefon:12-616-8560

Zakres działania:


  1. Obsługa systemu informacji przestrzennej - przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego.
  2. Projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań.
  3. Prowadzenie rejestru cyfrowego materiałów planistycznych.
  4. Opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji z zakresu właściwości Biura w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  5. Przeprowadzanie stałej i systematycznej kontroli aktualizacji danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  6. Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań.
  7. Współpraca w zakresie realizacji serwisu Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".
  8. Prowadzenie monitoringu prac planistycznych.Wstecz