Wydział Geodezji

Stanowisko Ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolnej
Symbol: GD-14
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Główny Specjalista: Ireneusz Sowiński
Telefon:12-616-9755

Zakres działania:

  1. Prowadzenie spraw związanych z zezwalaniem na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji.
  2. Prostowanie oczywistych omyłek w Aktach Własności Ziemi (AWZ) oraz wydawanie zaświadczeń dotyczących ostateczności AWZ.
  3. Zatwierdzenie statutów spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz zmian w statutach spółek.
  4. Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzenie zmian w przedstawionych planach i regulaminach.
  5. Stwierdzanie czy nieruchomość podlega dekretowi o reformie rolnej.
  6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.


Wstecz