Wydział Geodezji

Referat Digitalizacji Materiałów Pzgik
Symbol: GD-12
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Robert Łoś

Zakres działania:
1. Przetwarzanie do postaci elektronicznej  materiałów PZGiK.
2. Implementacja przetworzonych materiałów do systemu teleinformatycznego do obsługi PZGiK.
3. Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PZGiK.
4. Tworzenie metadanych opisujących materiały PZGiK, w tym wprowadzanie do bazy ZSOZ zakresów dokumentów.
5. Klasyfikacja archiwalna materiałów PZGiK i przyporządkowanie materiałów do odpowiedniej kategorii.
6. Udział w pracach  Komisji do wyłączenia materiałów z PZGiK.


Wstecz