Wydział Geodezji

Referat Udostępniania Danych z Baz Pzgik
Symbol: GD-10
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9542
Faks: 12-616-9770
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak

Zakres działania:
1. Wykonywanie i wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
2. Udostępnianie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.
3. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych i informacji z bazy RCiWN oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych.
4. Obsługa komorników w zakresie udostępniania danych i informacji z bazy EGiB.
5. Realizacja zamówień na mapy i dane z PZGiK.
6. Udzielanie szczegółowych informacji w zakresie udostępnianych materiałów z PZGiK.
7. Wydawanie licencji do udostępnianych materiałów.
8. Wydawanie decyzji dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z PZGiK lub wysokości należnej opłaty zgodnie z art. 40f ust.1 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego.


Wstecz