Wydział Geodezji

Referat Udostępniania Danych z Baz Pzgik
Symbol: GD-10
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9542
Faks: 12-616-9770
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak

Zakres działania:

  1. Wykonywanie i wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
  2. Udostępnianie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.
  3. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych i informacji z bazy RCiWN oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych.
  4. Obsługa komorników w zakresie udostępniania danych i informacji z bazy EGiB.
  5. Realizacja wniosków o udostępnienie danych z informatycznej bazy PZGiK.
  6. Udzielanie szczegółowych informacji w zakresie udostępnianych materiałów z PZGiK.
  7. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Krakowa.
  8. Wydawanie licencji do udostępnianych materiałów.
  9. Wydawanie decyzji dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z PZGiK lub wysokości należnej opłaty zgodnie z art. 40f ust.1 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego.


Wstecz