Wydział Geodezji

Referat Decyzji Aktualizacyjnych Egib
Symbol: GD-6
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9513
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Lucyna Śliwińska

Zakres działania:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (w tym w sprawie aktualizacji użytków) wymagających wydania decyzji administracyjnej w związku z regulacjami zawartymi w art. 24 ust. 2b pkt 2 oraz art. 24 ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie klasyfikacji gleboznawczej w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
3. Prowadzenie postępowań w sprawie zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w związku z regulacją zawartą w art. 24a ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Wstecz