Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Symbol: GD-13-5
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9767
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Beata Słomka-Szczygieł

Zakres działania:

  1. Przyjmowanie i rejestracja wniosków wraz z dokumentacją o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  2. Naliczanie opłat za czynności uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
  3. Przygotowanie dokumentacji do przedłożenia na Naradę Koordynacyjną.
  4. Obsługa i prowadzenie Narad Koordynacyjnych.
  5. Wydanie wnioskodawcom dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Narad Koordynacyjnych oraz odpisów protokołów.
  6. Kwalifikowanie, klasyfikowanie i porządkowanie dokumentacji projektowej.
  7. Współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji publicznej, jednostkami zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz innymi właściwymi podmiotami.


Wstecz