Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy Egib oraz Rciwn
Symbol: GD-13-2
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9658
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Monika Łacic

Zakres działania:

  1. Prowadzenie bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych.
  2. Wprowadzanie danych do RCiWN na podstawie dostępnych dokumentów i materiałów źródłowych.
  3. Wprowadzanie zmian podmiotowych danych o charakterze opisowym z urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych władających gruntem.
  4. Aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych.
  5. Zawiadamianie o wprowadzonej zmianie odpowiednich podmiotów ewidencyjnych.
  6. Kompletowanie dowodów zmian.
  7. Weryfikacja danych zawartych w EGiB i utrzymywanie ich w stanie zgodnym z dostępnymi dokumentami.
  8. Koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem EGiB.


Wstecz