Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Obsługi Zasobu
Symbol: GD-13-1
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9574
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ireneusz Tyliba

Zakres działania:
1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w systemie informatycznym w zakresie przyjęcia i zaewidencjonowania.
2. Wydawanie zgłoszeń i informacji do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
3. Wydawanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.
4. Zgłaszanie do Referatu Analiz Danych PZGiK (GD-9) rozbieżności obiektów w bazach danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu udzielenia prawidłowych informacji do zgłoszonych prac geodezyjnych.
5. Udostępnianie danych i informacji w zakresie wniosków na materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu.
6. Przyjmowanie, gromadzenie informacji o rozbieżnościach obiektów baz danych BDSOG, odpowiednie ich zaznaczanie na warstwie błędów w systemie informatycznym.
7. Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z udostępnianiem danych z baz PZGiK, wydanie Dokumentu Obliczenia Opłaty wraz z wydawaniem Licencji.
8. Uzgadnianie oznaczeń nowo projektowanych działek i ich aktualizacja w ZSOZ.
9. Opracowywanie map przeglądowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania zakresu działania PZGiK.


Wstecz