Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Obsługi Zasobu
Symbol: GD-13-1
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9574
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ireneusz Tyliba

Zakres działania:

 1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w systemie informatycznym w zakresie przyjęcia i zaewidencjonowania.
 2. Wydawanie zgłoszeń i informacji do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
 3. Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz ich udostępnianie.
 4. Zgłaszanie do Referatu Analiz Danych PZGiK (GD-09) rozbieżności obiektów w bazach danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu udzielenia prawidłowych informacji do zgłoszonych prac geodezyjnych.
 5. Udostępnianie danych i informacji w zakresie wniosków na materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu.
 6. Przyjmowanie, gromadzenie informacji o rozbieżnościach obiektów baz danych BDSOG, odpowiednie ich zaznaczanie na warstwie błędów w systemie informatycznym.
 7. Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z udostępnianiem danych z baz PZGiK, wydanie Dokumentu Obliczenia Opłaty wraz z wydawaniem Licencji.
 8. Uzgadnianie oznaczeń nowo projektowanych działek i ich aktualizacja w ZSOZ.
 9. Opracowywanie map przeglądowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania zakresu działania PZGiK.
 10. Rejestrowanie operatów technicznych wpływających do GODGiK zawierających wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.
 11. Wycena operatów technicznych w zakresie złożonych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów, przygotowanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty. Wydawanie uwierzytelnionych dokumentów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
 12. Przekazywanie operatów technicznych do Referatu Digitalizacji Materiałów PZGiK (GD-12).
 13. Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących zawiadomień o czynnościach ustalenia granic składanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 14. Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego SI UMK wniosków F-11 i oświadczeń F-29 w zakresie obsługi ECO (Centrum Obsługi Klienta).
 15. Nadzór i koordynacja prac związanych z Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO) działającym w zakresie Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) oraz sprawowanie funkcji Administratora Technicznego dla ECO.


Wstecz