Oddział Komunalizacji

Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej
Symbol: GD-04-2
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9528
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jerzy Obrał

Zakres działania:
1. Badanie stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości, w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.
2. Zlecanie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.
3. Odbiór zamówionej dokumentacji geodezyjno-prawnej.
4. Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie z wnioskami o ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości oraz o wprowadzenie zmian na podstawie dokumentacji sporządzonej w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.


Wstecz