Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego
Symbol: OC-04
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8911
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Przemysław Waśniowski

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu
Wizyjnego (OC-04) należą sprawy:    1. Rozbudowy i rozwoju monitoringu wizyjnego Miasta, oraz analizy skuteczności i funkcjonalności systemu;
    2. Prowadzenia i rozwoju mapy zagrożeń Miasta Krakowa;
    3. Prowadzenia badań i analiz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta;
    4. Opracowywania analiz i raportów obrazujących stan bezpieczeństwa na terenie Krakowa.
    5. Obsługa administracyjno-biurowa Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa i Monitoringu Wizyjnego w Krakowie.Wstecz