Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz
Symbol: BZ-04
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9491
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Justyna Halberda-Wilk

Zakres działania:

1. Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym tj.: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Nadzór nad inwestycjami przeprowadzanymi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej finansowanych i współfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa oraz środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, w tym w szczególności w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Realizacja wniosków o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54, ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi przeznaczonymi na realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej Miasta Krakowa.
6. Nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych w miejskich podmiotach leczniczych.
7. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, zakładami opieki zdrowotnej Miasta Krakowa, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
8. Nadzór nad gospodarką finansową podmiotów leczniczych dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.
9. Przeprowadzanie okresowych kontroli i postępowań wyjaśniających w miejskich podmiotach leczniczych.Wstecz