Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII
Symbol: PD-02-2
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5774
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Krystyna Tatko

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych,
  b) opłaty z tytułu udostępnienia informacji komornikom sądowym,
  c) opłaty za wydanie interpretacji przepisów podatkowych,
  d) opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  e) kar porządkowych,
  f) opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem,
  g) pozostałych dochodów,
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu,
3) zwrot nadpłat,
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
7) uzgadnianie z referatem wymiaru przypisów i odpisów,
8) przekazywanie dochodów.Wstecz