Wydział Rozwoju Miasta

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Symbol: WR-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1510
Faks: 12-616-1717
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Filip Jarmakowski

Zakres działania:
1. Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w mieście.
2. Koordynacja działań związanych z współpracą i monitorowaniem rozwoju środowiska start-upowego w Krakowie.
3. Koordynacja realizacji i realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.
4. Realizacja zadań z zakresu przedsiębiorczości wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
5. Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
6. Prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem www.msp.krakow.pl w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.
7. Prowadzenie, redagowanie i administrowanie Platformą Innowacyjności w ramach serwisu www.msp.krakow.pl.
8. Monitorowanie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.
9. Redagowanie i wydawanie ?Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl?.
10. Obsługa organizacyjna i administracyjna prac Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.


Wstecz