Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Referat Ds. Komunikacji Społecznej
Symbol: BR-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1406
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Nazimek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Komunikacji Społecznej (BR-06) należy:


1. Opracowywanie oraz nadawanie stosownego biegu korespondencji Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w zakresie życzeń, gratulacji oraz wystąpień okolicznościowych.
2. Sporządzanie i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
3. Organizacja spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami.
4. Organizowanie badań opinii publicznej w porozumieniu z właściwymi komórkami Urzędu Miasta Krakowa odnośnie zakresu merytorycznego organizowanych badań.Wstecz