Kancelaria Prezydenta

Biuro Współpracy Zagranicznej
Symbol: KP-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Zakres działania:

1. Stanowiska ds. Współpracy Zagranicznej:

1) Koordynacja współpracy międzynarodowej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa,
2) Koordynacja członkostwa Krakowa w międzynarodowych organizacjach miast i samorządów,
3) Współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, polskimi instytutami oraz instytucjami zagranicznymi z siedzibą w Polsce,
4) Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz wizyt oficjalnych składanych Prezydentowi przez władze państw obcych,
5) Współpraca z odpowiednimi służbami Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie spraw międzynarodowych oraz zagranicznych wizyt oficjalnych,
6) Koordynacja i inicjowanie udziału przedstawicieli Miasta w seminariach i konferencjach międzynarodowych,
7) Inicjowanie kontaktów oraz koordynacja współpracy Miasta z organizacjami Polonii Światowej oraz środowiskami polonijnymi na świecie,
8) Obsługa kontaktów zagranicznych Miasta, z udziałem Prezydenta, Zastępców Prezydenta i innych przedstawicieli Miasta, a w szczególności:
a) organizacja wizyt przedstawicieli władz miast zagranicznych, szczególnie miast partnerskich w Krakowie,
b) organizacja wizyt przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Krakowie.
9) Zabezpieczenie obsługi protokolarnej oraz językowej spotkań z udziałem Prezydenta, Zastępców Prezydenta oraz innych przedstawicieli wyznaczonych przez Prezydenta z delegacjami zagranicznymi,
10) Opracowanie analiz i sprawozdań dla Prezydenta dotyczących współpracy międzynarodowej Miasta,
11) Prowadzenie wortalu Kraków otwarty na świat w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków oraz przygotowywanie i publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakresie współpracy
międzynarodowej, jak również publikacja informacji w zakresie współpracy krajowej.


2. Stanowisko ds. Administracyjnej Obsługi Zagranicznych Wyjazdów Służbowych:

1) Prowadzenie administracyjnej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Pełnomocników Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pozostałych pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz radnych,
2) Przygotowywanie rozliczeń finansowych zagranicznych wyjazdów służbowych,
3) Prowadzenie rejestru zagranicznych wyjazdów służbowych oraz ich sprawozdań,
4) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie zagranicznych wyjazdów służbowych,
5) Podejmowanie działań w zakresie terminowego rozliczania finansowego zagranicznych wyjazdów służbowych przez osoby delegowane,
6) Monitorowanie terminowego składania sprawozdań z zagranicznych wyjazdów służbowych przez osoby delegowane.


Uwagi:
Stanowisko ds. Administracyjnej Obsługi Zagranicznych Wyjazdów Służbowych: Beata Kietlińska


Wstecz