Biuro Prasowe
Symbol: BI
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1360, 12-616-1531
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Maciej Grzyb

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Prasowego należy tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Miasta Krakowa, w szczególności integrowanie polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta z polityką informacyjną Magistratu, współpraca z innymi wydziałami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej. Zarządzanie Miejską Platformą Internetową (MPI) "Magiczny Kraków" oraz opracowywanie i wydawanie Dwutygodnika Miejskiego "KRAKÓW.PL". Biuro ściśle współdziała z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta Krakowa.


Uwagi:

ZPMK 442/2016 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura PrasowegoStruktura biura:
Stanowiska Ds. Organizacyjno-Budżetowych - BI-01
Referat Ds. Informacji Medialnej - BI-02
Referat Mediów Miejskich - BI-03
Stanowisko Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Krakowa - BI-04


Wstecz