Wydział Promocji i Turystyki
Symbol: PT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Faks: 12-616-6056
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Kantor
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-1121
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki należą sprawy polityki promocyjnej i turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 614/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PT-01
Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych - PT-02
Referat Kampanii Promocyjnych Miasta - PT-03
Samodzielne Stanowisko Ds. Usług Turystycznych - PT-04
Referat Rozwoju Turystyki - PT-05
Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau - PT-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki (2)


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KANTOR, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2015-03-06
Data publikacji:
2015-03-06
Data aktualizacji:
2018-01-15