Wydział Promocji i Turystyki
Symbol: PT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Faks: 12-616-6056
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Kantor
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-1121
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki należą sprawy polityki promocyjnej i turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 614/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PT-01
Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych - PT-02
Referat Kampanii Promocyjnych Miasta - PT-03
Samodzielne Stanowisko Ds. Usług Turystycznych - PT-04
Referat Rozwoju Turystyki - PT-05
Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau - PT-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-01-15 15:15:29
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-05 12:01:26
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-11-22 09:28:23
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-11-15 10:48:03
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-11-02 07:34:05
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-10-30 12:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-09-12 08:45:13
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-09-08 08:10:07
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-08-28 11:51:55
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-08-10 08:00:15
MARTA SERAFIN
 Edycja