Wydział Promocji i Turystyki
Symbol: PT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Faks: 12-616-6056
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki należą sprawy polityki promocyjnej i turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 524/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 1 marca 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PT-01
Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych - PT-02
Referat Kampanii Promocyjnych Miasta - PT-03
Samodzielne Stanowisko Ds. Usług Turystycznych - PT-04
Referat Rozwoju Turystyki - PT-05
Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau - PT-06
Samodzielne Stanowisko Ds. Koordynacji Projektów Strategicznych - PT-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-11-08 08:33:46
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-11-02 12:31:11
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-11-02 08:15:22
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-10-26 12:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-23 11:01:47
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-10-22 15:25:22
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-10-12 13:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-08 08:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-05 09:15:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-03 07:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja