Wydział Promocji i Turystyki
Symbol: PT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Faks: 12-616-6056
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Kantor
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki należą sprawy polityki promocyjnej i turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 524/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 1 marca 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Promocji i Turystyki.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PT-01
Referat Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych - PT-02
Referat Kampanii Promocyjnych Miasta - PT-03
Samodzielne Stanowisko Ds. Usług Turystycznych - PT-04
Referat Rozwoju Turystyki - PT-05
Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau - PT-06
Samodzielne Stanowisko Ds. Koordynacji Projektów Strategicznych - PT-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-07-13 08:30:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-07-12 14:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-08 13:15:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-01 07:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-30 13:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-25 14:57:52
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-04-17 14:58:24
MARTA SERAFIN
 Edycja
2018-04-10 10:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-09 11:02:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-04-04 09:15:24
MARTA SERAFIN
 Edycja