Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Symbol: EW
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9200
Faks: 12-616-9254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Agnieszka Kędzierska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Jeruzalem
Telefon:12-616-9200

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji należą sprawy związane z: egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, windykacją należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych Urzędu Miasta Krakowa, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.


Szczegóły określa Zarządzenie nr 1626/2019 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji


Podstawa prawna dotycząca udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków: 
UCHWAŁA NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców.Struktura wydziału:
Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych - EW-01
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X - EW-02
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII - EW-03
Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej - EW-04
Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych - EW-05
Referat Organizacyjno-Budżetowy - EW-06
Referat Ds. Zbiegów Egzekucji - EW-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-08-13 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-07 09:00:07
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-08-06 10:30:06
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-07-22 08:58:33
KATARZYNA KOWALIŃSKA
 Edycja
2019-07-08 13:00:09
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-07-05 07:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-03 07:00:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-21 11:15:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-04-04 08:15:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-03-20 08:15:20
RENATA CICHOŃ
 Edycja