Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Symbol: EW
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9200
Faks: 12-616-9254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Agnieszka Kędzierska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Cecylia Wołoch
Telefon:12-616-9200

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji należą sprawy związane z: egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, windykacją należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych Urzędu Miasta Krakowa, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.


Szczegóły określa Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji


Podstawa prawna dotycząca udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków: UCHWAŁA NR CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców.Struktura wydziału:
Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych - EW-01
      Stanowisko Ds. Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym - EW-01-1
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X - EW-02
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII - EW-03
Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej - EW-04
Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych - EW-05
Referat Organizacyjny - EW-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (2)


Wstecz