Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej
Symbol: AU-07
Adres siedziby: Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków
Główny Specjalista: Ireneusz Jędrychowski
Adres: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-8127

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Systemu Informacji Przestrzennej (AU-07)
należą sprawy:  1. Sprawowanie funkcji koordynatora systemów informatycznych Wydziału, zasobów sprzętowych i aplikacyjnych oraz baz danych.

  2. Sprawowanie funkcji gospodarza danych, odpowiedzialnego za zagadnienia związane z prowadzeniem Źródłowych Baz Danych Wydziału.

  3. Uczestnictwo w projektach i wdrożeniach uruchamianych w Wydziale, nadzór nad wdrażaniem zmian.

  4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych oraz udostępniania informacji niezbędnej dla funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Miejskiej Kraków.

  5. Współpraca z Referatem Organizacyjnym (AU-04) w zakresie sporządzania sprawozdań i prowadzenia rejestrów związanych z działaniem systemów informatycznych Wydziału.


Wstecz