Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnic od IV do VII i od XIV do XVIII
Symbol: PD-05-2
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-340-0441
Faks: 12-340-0551
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Ewa Kowal

Zakres działania:
1) ewidencjonowanie i księgowanie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) ewidencjonowanie i księgowanie wpływów za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
3) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług w zakresie podlegającym ustawie o podatku VAT dla umów cywilnoprawnych;
4) uzgadnianie za każdy miesiąc:
a) wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników z obrotami na rachunku bankowym;
b) ustalonych kwot zobowiązań podatkowych z poszczególnymi stanowiskami pracy ds. weryfikacji deklaracji;
5) miesięczne uzgadnianie wpłat i zwrotów z Referatem ds. Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnic od I do III i od VIII do XIII;
6) wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, potwierdzające określony stan faktyczny lub stan prawny istniejący w dniu jego wydania, na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz innych informacji otrzymanych od innych organów podatkowych;
7) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników a w szczególności:
a) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
b) wystawianie wezwań do zapłaty oraz sporządzanie i przesyłanie w określonych terminach wykazów dłużników do Referatu Windykacji Należności Cywilnoprawnych Biura Skarbnika, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. i Referatu ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych;
c) dokonywanie zarachowań kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrot;
8) potwierdzanie określonych faktów wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej, dla stanowiska pracy wydającego zaświadczenia na żądanie osób fizycznych i prawnych;
9) potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej dla komórki Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. weryfikującej deklaracje oraz komórki egzekucyjnej.


Wstecz