Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Symbol: KZ
Adres siedziby: Kanonicza 24, 31-002 Kraków
Telefon: 12-616-6500
Faks: 12-616-6501
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Jerzy Zbiegień

Zakres działania:
Zarządzenie Nr 3585/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.12.2013 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Struktura biura:
Stanowisko Ds. Organizacyjnych - KZ-01
Referat Ochrony Zabytków - KZ-02
Referat Architektury i Archeologii - KZ-03
Stanowisko Ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej - KZ-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (14)


Wstecz