Wydział Gospodarki Komunalnej
Symbol: GK
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8818
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Wacław Skubida
Zastępca Dyrektora Wydziału: Łukasz Szewczyk
Telefon:12-616-8819
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Łazęcki
Telefon:12-616-8818

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należą sprawy rozwoju elementów gospodarki komunalnej, gospodarki niskoemisyjnej, tworzenia wieloletnich planów i programów rozwoju infrastruktury komunalnej Miasta oraz ich monitorowanie.
Wydział ściśle współpracuje z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Cmentarzy Komunalnych oraz miejskimi spółkami komunalnymi w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej.


GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓWStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno - Budżetowy - GK-01
Referat Planowania Rozwoju Systemu Transportu - GK-02
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości - GK-03
Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych - GK-04
Stanowisko Infrastruktury Komunalnej - GK-05
Stanowisko Energetyki i Gospodarki Niskoemisyjnej - GK-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (5)


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SEBASTIAN MEREK
Data wytworzenia:
2007-08-29
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2018-02-19