Wydział Gospodarki Komunalnej
Symbol: GK
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8818
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Wacław Skubida
Zastępca Dyrektora Wydziału: Łukasz Szewczyk
Telefon:12-616-8819
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Łazęcki
Telefon:12-616-8818

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należą sprawy rozwoju elementów gospodarki komunalnej, gospodarki niskoemisyjnej, tworzenia wieloletnich planów i programów rozwoju infrastruktury komunalnej Miasta oraz ich monitorowanie.
Wydział ściśle współpracuje z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Cmentarzy Komunalnych oraz miejskimi spółkami komunalnymi w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 1263/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej.


GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓWStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno - Budżetowy - GK-01
Referat Rozwoju Systemu Transportu - GK-02
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości - GK-03
Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych - GK-04
Referat Infrastruktury Komunalnej - GK-05
Stanowisko Energetyki - GK-06
Referat Analiz Transportowych - GK-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (5)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-07-13 10:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-07-02 07:00:21
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-15 07:00:13
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-06-13 08:01:31
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-06-12 13:21:15
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2018-06-12 07:42:58
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-06-11 13:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-05 13:51:23
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-06-05 09:00:18
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-06-04 09:33:47
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja