Wydział Gospodarki Komunalnej
Symbol: GK
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8818
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Wacław Skubida
Zastępca Dyrektora Wydziału: Łukasz Szewczyk
Telefon:12-616-8819
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Łazęcki
Telefon:12-616-8818

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należą sprawy rozwoju elementów gospodarki komunalnej, gospodarki niskoemisyjnej, tworzenia wieloletnich planów i programów rozwoju infrastruktury komunalnej Miasta oraz ich monitorowanie.
Wydział ściśle współpracuje z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Cmentarzy Komunalnych oraz miejskimi spółkami komunalnymi w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej.


GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓWStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno - Budżetowy - GK-01
Referat Planowania Rozwoju Systemu Transportu - GK-02
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości - GK-03
Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych - GK-04
Stanowisko Infrastruktury Komunalnej - GK-05
Stanowisko Energetyki i Gospodarki Niskoemisyjnej - GK-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (5)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-02-19 13:12:06
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2018-02-05 15:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-02-02 10:54:52
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2018-02-01 15:24:42
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2018-01-16 09:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-05 07:42:55
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2018-01-02 11:15:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-12-12 09:40:02
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2017-12-01 11:08:34
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2017-12-01 07:00:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja