Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ocen Środowiskowych
Symbol: WS-04
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8816
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Mysiński

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ocen Środowiskowych (WS - 04) należą następujące sprawy:


1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć innych niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;


2) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;


3) przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;


4) dokonywanie uzgodnień i uzyskiwanie opinii poprzedzających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;


5) wydawanie postanowień dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;


6) wydawanie decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia, o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;


7) wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku, w sprawie odmowy bądź wyrażenia zgody na wyłączenie informacji z udostępnienia we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami;


8) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;


9) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku z zakresu działania referatu;


10) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami;


11) udział w opiniowaniu przedsięwzięć w toku prowadzonych przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta Krakowa postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.Wstecz