Wydział Kształtowania Środowiska
Symbol: WS
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8893, 12-616-8892
Faks: 12-616-8891
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Ewa Olszowska-Dej
Zastępca Dyrektora Wydziału: Krystyna Śmiłek
Telefon:12-616-8895
Zastępca Dyrektora Wydziału: Jan Urbańczyk
Adres: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon:12-616-8788

Zakres działania:

Sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód, powietrza i zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii.
W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko: Geologa Powiatowego.  


Uwagi:

Zarządzenie Nr 73/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2016  roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska 

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Halina Bańkowska, kierownik, Referat Planowania i Realizacji Budżetu, pok.403

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


Geolog Powiatowy - KRYSTYNA ŚMIŁEK, tel. 12-616-8895, Zastępca Dyrektora Wydziału.Struktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej - WS-01
      Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03
Referat Planowania i Realizacji Budżetu - WS-02
Referat Ocen Środowiskowych - WS-04
Referat Ochrony Zieleni - WS-05
Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii - WS-06
Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - WS-07
Referat Ochrony Wód, Powietrza, Klimatu Akustycznego - WS-08
Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni - WS-09
Referat Ds. Rozliczania Dotowanych Zadań i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - WS-10
Referat Ds. Udzielania Dotacji - WS-11
Referat Ds. Kontroli Wykonania Dotowanych Zadań - WS-12


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska (75)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2017-11-22 13:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-22 08:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-06 09:15:11
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-11-02 08:08:34
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-11-01 07:00:21
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-06 09:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-03 06:50:49
JACEK DERKACZ
 Edycja
2017-10-02 07:00:27
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-09-27 12:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-09-26 07:45:14
JACEK DERKACZ
 Edycja